Strona WWW

Kompleksowe izolacje przeciwwodne i osuszanie budynków

O firmie

Firma IMBUDIZOL Sp. z o.o. specjalizuje się w wykonywaniu kompleksowych hydroizolacji, osuszania i zabezpieczania budynków przed wilgocią podciągającą kapilarnie, iniekcji, odgrzybiania, wykonywania ekspertyz i projektów technicznych z uwzględnieniem problemów mykologii, obiektów nowo wznoszonych, remontowanych, w tym również zabytkowym.

Dyrektorem ds. realizacji jest mgr inż. Piotr Zawistowski, który od dwudziestu lat swojej działalności zawodowej (PKZ, IMBUD) zabezpieczył przed destrukcyjnym działaniem wody kilkaset budynków w tym wiele obiektów zabytkowych. Posiada uprawnienia konserwatorskie do wykonywania prac izolacyjnych, poparte wiedzą praktyczną oraz teoretyczną nabytą podczas pracy naukowej na Politechnice Warszawskiej gdzie brał czynny udział w tworzeniu uznanych technologii do osuszania murów i blokad hydrofobowych takich jak np.: metoda termoiniekcji a później termiczna i termofalowa.

Do najbardziej prestiżowych realizacji należy zaliczyć: Pałac Prezydenta RP w Warszawie, Instytut Polski w Wiedniu (starówka), kamienice zabytkowe na Krakowskim Kazimierzu, Biuro Radcy Handlowego w Rzymie, Spichlerz w Gdańsku, kamienice zabytkowe w Raciborzu (po powodzi), Seminarium Duchowne w Warszawie, Synagoga Nożyków w Warszawie oraz Dom Polonii w Mohylewie na Białorusi czy Filharmonia Bałtycka i spichlerz w Gdańsku.

Każdy realizowany obiekt jest przedmiotem indywidualnej troski i badań poprzedzających dobór technologii naprawczych. Wieloletnie doświadczenia pozwalają stosować najlepsze rozwiązania a nawet łączyć elementy składowe różnych technologii np.: osuszenie muru metodą termofalową z iniekcją wgłębną płynami Remmersa.

Doświadczenia nabyte przy izolowaniu obiektów zabytkowych owocują przy realizacjach nowoczesnego budownictwa. Poszczycić możemy się takimi budowami jak: Hotelem Sheraton w Krakowie, Hotelem Hilton w Warszawie, Hotelem Qubus w Krakowie, International Business Centrum (IBC) w Warszawie.

Na wykonane prace udzielamy wieloletnich gwarancji.

Zapraszamy do współpracy.

Realizacje

arrow_left.png, 1018B

slideshow

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

arrow_right.png, 1,0kB